Prodej | Speciální spojovací materiály FASTONEX s.r.o.

Prodej

Objednávání zboží je možné pouze v písemné formě a to buď poštou, faxem nebo e-mailem. Objednávky kupujících jsou po potvrzení prodávajícím závazné. Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • název a sídlo firmy, IČ, DIČ
 • jméno kontaktní osoby
 • telefonní, faxové a emailové spojení
 • kompletní bankovní spojení - název banky a číslo účtu, IBAN, SWIFT kód
 • adresu fakturační a adresu místa dodání.


Zboží objednané na objednávce musí být přesně specifikováno podle následujících pravidel:

 • označeno podle norem DIN, ISO, ČSN, nebo dalších platných světových a národních norem
 • průměr, délka případně další rozměry
 • pevnostní třída příp. materiálového provedení
 • povrchová úprava
 • množství v ks nebo „C“ kusech (C=100ks)
 • další požadavky jako atest, prohlášení o shodě atd.
 • zvláštní požadavky např. na balení (konkrétní balící předpis) atd.
 • požadovaný termín dodání
 • způsob dopravy
 • požadovaná adresa dodání


Při objednání zboží, které bylo před tím nabídnuto v nabídce, musí být v objednávce číslo této nabídky viditelně uvedeno.

Doprava a způsob doručení zboží:

 • zboží je možné osobně vyzvednout v našem distribučním a logistickém centru
 • zboží rozvážíme našimi vozidly na místo určení
 • zboží posíláme zásilkovou službou
 • v rámci území České republiky uplatňuje prodávající pevné sazby přepravného dle sazebníků smluvních přepravců
 • u ostatních jsou náklady na dopravu připočítávány k ceně zboží
 • pro objednávky zákazníků ze zemí Evropské unie se cena přepravy stanovuje individuálně dle platného ceníku smluvních přepravců
 • přepravní podmínky mohou být s kupujícím dohodnuty individuálně, v závislosti na rozsahu a způsobu spolupráce


Následné změny, nebo zrušení potvrzené objednávky lze provést pouze po dohodě s prodávajícím a to výhradně v písemné formě nejlépe na obchod (.@.) fastonex.cz

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není dodané zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, po vzájemné domluvě buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od kupní smlouvy úplně odstoupit.

Všechny objednávky kupujících jsou z naší strany standardně e-mailem potvrzovány. Pokud od nás není potvrzení objednávky do 24h zasláno, pravděpodobně jsme vaši objednávku neobdrželi a nemáme ji vůbec ve své evidenci. Kontaktujte nás prosím neprodleně na obchod (.@.) fastonex.cz

Celé znění obchodních podmínek

Prohlášení o shodě

Chcete se stát jedním z našich prestižních zákazníků? Vyplňte prosím podrobně následující Vstupni-formular-pro-nove-zakazniky a pošlete nám jej na naši adresu obchod (.@.) fastonex.cz případně na faxové číslo +420 464 600 535. Budeme vás zpětně kontaktovat.

Další